Kuinka voin varmistua hyvästä vanhustenhoitajasta?

Sopivan vanhustenhoitajan löytäminen saattaa olla hankalaa, koska kyseessä on erittäin henkilökohtainen ja aina erilainen hoitotilanne.

Olemme listanneet alle ominaisuuksia, joihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun haet vanhustenhoitajaa

Paikalla oleminen: Joskus vanhus tarvitsee vain jonkun seuranpitoon eli pitämään kädestä kiinni ja osallistumaan arkeen. On tärkeää, että hoitaja oppii tuntemaan hoidettavan ja hänellä on aitoa kiinnostusta kuunnella, jutella ja antaa arvoa ikääntyneen kertomuksille.   Joustavuus: Jos palveluntarjoajalla on tiukka aikataulu tai hän ei pysy sovituissa ajoissa, saattaa vanhus tuntea olonsa turvattomaksi, eikä luottamusta hoidettavan ja hoitajan välille pääse syntymään. Sovituista ajoista poikkeaminen voi aiheuttaa myös muita ongelmia. Dementiapotilaalla saattaa jäädä hella päälle, tai insuliini voi jäädä ottamatta diabetesta sairastavalta.   Huomioi: Lääkäri ei näe hoidettavaa päivittäin, mutta vanhustenhoitaja näkee. On siis tärkeää ottaa huomioon hoitajan havainnot hoidettavan terveydestä ja tilasta. Huonon olon tai terveyden äkillisen huononemisen huomaamiseen ei vaadita aina lääkäriä, ja onkin tärkeää tarkkailla lähimmäisen vointia, jotta vaadittavat toimenpiteet voidaan suorittaa ajoissa.   Huolet pois: Omia henkilökohtaisia huolia ja murheita on tärkeää olla tuomatta hoidettavan tietoon. Samoin on hyvä välttää konflikteja. Iäkkään ei tarvitse stressata hoitajan murheista tai ongelmista.   Jaetut ilot: Jos lähimmäisesi pitää esimerkiksi kutomisesta, on hyvä löytää hoitaja, joka jakaa saman kiinnostuksenkohteen. Aina tämä ei tietenkään ole mahdollista, mutta yhteiset kiinnostuksen kohteet auttavat suhteen luomisessa.

Muita ajatuksia

Ennemmin tai myöhemmin koittaa aika, kun lähimmäisesi ei enää pärjää normaaleissa arkiaskareissa ilman apua. On hyvä ottaa selvää siitä, kuinka paljon ja minkä tyyppistä vanhustenhoitoapua ikääntynyt tarvitsee.   Jos hoidettava on riittävän hyvässä kunnossa, on hyvä jos hän pääsee myös mukaan valintaprosessiin ja keskustelemaan kasvotusten hakijoiden kanssa.   Monelle vanhukselle hoitopalvelut ovat vaikea ja henkilökohtainen asia. On tärkeää ottaa huomioon vanhuksen mielipide ja kysymykset kun tuotte asian esille hänen kanssaan. Ikääntynyt ei saa tuntea itseään jätetyksi ulkopuolelle päätöksenteossa.   Nykypäivänä on tavallista että lapset asuvat kaukana lapsuudenkodistaan ja heidän onkin hankala pitää huolta vanhemmistaan. Siksi on tärkeää, että palveluita on saatavilla myös muualta ja sopivan hoitajan löytäminen on mahdollisimman helppoa ja vaivatonta.    
Kommentoi tätä artikkelia
*

*