Tarvitseeko tukiopettaja pedagogisen taustan?

Useat perheet vaativat tukiopettajalta joko opettajan koulutusta tai opintoja. Samoin aikaisempaa kokemusta opettamisesta eri ikäryhmille katsotaan hyvällä. On kuitenkin täysin perheestä kiinni, minkä tasoista opetusta he lapselleen toivovat ja kuinka se järjestetään. Esimerkiksi lukiolainen voi helposti auttaa yläaste- tai ala-asteikäistä perustason koulutehtävissä, eikä siihen tarvita välttämättä pedagogista koulutusta.   Jokainen oppija on erilainen. Osalla tukiopetusta tarvitsevilla saattaa olla oppimiseen liittyviä erityisongelmia tai he saattavat tasoltaan olla niin edistyneitä, että koulutettu opettaja on ainut vaihtoehto. Mikäli oppilas on kuitenkin hyvin nuori ja apua tarvitaan vain tilapäisesti tietyssä aineessa, tukiopettajana voi toimia hyvin esimerkiksi lukiolainen. Tärkeintä on, että opetus on tuloksellista. Pyydä tukiopettajalta nähdäksesi todistuksia hänen aiemmin suorittamistaan tehtävistä ja hänen koulutustaustastaan, jotta voit varmistua hänen sopivan juuri sinun lapsellesi tai sinulle.   Keskustelkaa lapsenne kanssa, mitkä ovat hänen odotuksensa tukiopetuksesta ja sen järjestäjästä. Pidä mielessä, että yksityisopettajan valinnalla on suuri merkitys opetuksen onnistumiseen!  
Kommentoi tätä artikkelia
*

*