Erityisopetus

Erityisopetus on opetusta, joka on tarkoitettu oppijoille, jotka tarvitsevat lisätukea opetukseen. Syynä tähän voivat olla esimerkiksi oppimisvaikeus tai tilapäinen jälkeenjääminen opinnoissa esimerkiksi sairauden tai vastaavan takia. Erityisopetuksen tai osa-aikaisen erityisopetuksen järjestämisestä on peruskouluissa on olemassa lakivelvoite. Erityisopetus on usein tarkemmin määriteltyä ja säänneltyä kuin esimerkiksi tukiopetus tai yksityisopetus. Erityisopetuksen tavoitteena on tukea henkilön opiskelua niin, että hän pystyisi saavuttamaan yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet mahdollisimman kattavasti. Tämän takia opetus onkin yksilöllistettävä kunkin yksilön kohdalla ja suunniteltava tukikeinot, joilla kyseinen oppija pääsisi parhaiten tavoitteisiin.

Mihin erityisopetusta tarvitaan?

Erilaiset oppimisvaikeudet ovat yleinen syy opetuksen yksilöllistämiseen. Näitä voivat olla esimerkiksi matematiikan oppimisvaikeudet tai lukemisen vaikeudet. Oppimisvaikeus tarkoittaa, että henkilöllä on tavallisesta poikkeava tapa oppia, hahmottaa ja käsitellä tietoa. Vaikeus voi näkyä eri ihmisillä eri tavoin ja vaikeus voi myös olla eri asteista. Useimmat oppimisvaikeuksista kärsivät henkilöt pystyvät kuitenkin oppimaan varsin hyvin, kunhan oppimiseen varataan enemmän aikaa ja siihen on oikeat välineet ja menetelmät.
Muita syitä erityisopetukseen ovat esimerkiksi erilaiset neurologiset, tunne-elämän tai pitkäaikaissairauden ongelmat. Tuen tarpeeseen voivat siis kuulua hyvinkin erilaisista taustoista tulevat henkilöt. Tästä johtuen myös tuen tarpeen laatu ja määrä voivat vaihdella paljonkin yksilöiden välillä riippuen siitä, mistä syistä erityistukeen on päädytty.

Tarvitseeko lapseni erityisopetusta?

Monet vanhemmat tuskastuvat erilaisten käsitteiden viidakossa, eivätkä tiedä, mitä milläkin käsitteellä tarkoitetaan. Vanhemmat voivat miettiä, tarvitsisiko meidän lapsi lisätukea ja mitä se lisätuki voisi olla. Usein tämän lisätuen ei tarvitse olla varsinaista koulun kautta järjestettävää erityistukea, vaan se voi olla muualta löytyvää tukiopetusta, esimerkiksi tuutorin avulla. Tällainen tuki voi olla myös hyvä ensimmäinen vaihtoehto, jos perhe ei ole aivan varma, onko lapsella tarvetta enempään tukeen vai riittäisikö vain pieni ”töytäisy” oppimisessa eteenpäin. Monesti riittää, että lapsi saa tilapäisesti tukea tietyissä aineissa ja sitten hänen on helpompi päästä eteenpäin muun ryhmän mukana varsinaisilla oppitunneilla.
Jos haluat etsiä tukea opintoihin itsellesi tai lapsellesi, voit tutustua Care.comin yksityisopetuspalveluihin esimerkiksi matematiikan opetuksessa. Muistathan myös tutustua vinkkeihimme yksityisopetuksen järjestämisestä!
Kommentoi tätä artikkelia
*

*