Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito on sairaanhoitoa, joka tapahtuu henkilön kotona. Tällainen kotihoito on usein hyvä vaihtoehto, mikäli vanhus on esimerkiksi kotiutunut sairaalasta tai oma jaksaminen ei ole ihan niin hyvää, että tämä pärjää yksin. Kotisairaanhoitaja voi tällöin tukea henkilön jaksamista ja auttaa arjen askareissa. Näin henkilö pärjää pidempään kotoa ja myös omaiset saavat helpotusta tilanteeseen.

Mitä on kotisairaanhoito?

Kotisairaanhoidolla voidaan tarkoittaa monenlaisia avustavia toimenpiteitä. Kotihoito voi sisältää esimerkiksi asumiseen tai henkilökohtaiseen hoivaan tai päivittäisten tehtävien suorittamiseen liittyvää apua. Kun henkilö ei enää pärjää yksin kotona, kotisairaanhoitajan palvelut auttavat arjessa ja luovat myös turvaa. Auttaja voi käydä kotona esimerkiksi viikoittain tai jopa päivittäin. Kotipalvelu voi tarjota apua lääkkeiden annostelun kanssa, siivoamista, kylvetysapua tai muita yksilöityjä palveluja. Avuntarve voi olla tilapäistä esimerkiksi leikkauksen tai tapaturman jälkeen tai apua voi tarvita pidempikestoisesti ja säännöllisesti.

Mistä löytää kotipalvelua?

Varsinaista kotisairaanhoitoa järjestävät useimmiten kunnat. Joskus kunnan tarjoaman avun saamisessa kuitenkin kestää kauan tai avuntarve ei ole niin säännöllinen, että henkilö haluaa lähteä viemään prosessia eteenpäin. Tällöin hyvänä vaihtoehtona on yksityinen kotisairaanhoito, jota on nykyään tarjolla yhä enemmän. Suuri osa kotihoitoa tarvitsevista henkilöistä on ikääntyneitä ja heille voi löytää kotipalvelua vastaavaa hoitoa esimerkiksi Care.comin vanhustenhoitajista. Sivustolla työtä vanhustenhoitajana tarjoavat eri-ikäiset henkilöt, joista osalla on vuosikymmenten kokemus esimerkiksi lähihoitajana tai omaishoitajana. Joukkoon mahtuu myös nuorempia hoitajan alkuja, jotka tahtoisivat ansaita hieman ekstraa vanhustyössä . Osa hoitajista saattaa myös etsiä osa-aikatyötä esimerkiksi jatkokoulutuksen ohelle. Tarjonnasta löytynee siis jokaiseen tilanteeseen sopiva auttaja.
Yksityiset henkilöt saattavat usein olla joustavampia työskentelyaikojen suhteen ja voivat työskennellä lyhyelläkin varoitusajalla. Yksityinen kotisairaanhoito voikin olla paras vaihtoehto, kun vanhuksen avuntarve ei esimerkiksi ole täysin selvillä tai voi vaihdella viikoittain. Omaisen on toki hyvä kartoittaa jo etukäteen, millaista apua läheinen tarvitsee. Aina henkilö itse ei osaa oikein sanoa, mihin tarvitsisi apua tai mikä arjessa tuottaa vaikeuksia. Toisinaan vanhus voi myös olla vastahakoinen kotisairaanhoitajan apuun. Tällöin vanhus voikin olla helpompi suostutella yksityishenkilön tarjoamaan, vähemmän viralliseen apuun. Tutustuthan myös kokoamaamme muistilistaan asioista, mitä kannattaa pitää mielessä haastateltaessa vanhustenhoitajaa.
Kommentoi tätä artikkelia
*

*