Yksityinen perhepäivähoitaja

Yksityinen perhepäivähoitaja on henkilö, joka tarjoaa hoitopalveluita lapsille useimmiten omassa kodissaan. Perhepäivähoitajaksi ryhtyvät käyvät usein jonkin koulutuksen alalle, kuten perhepäivähoitajan tai lähihoitajan koulutuksen, mutta aina koulutusta ei kuitenkaan vaadita. Vaikka koulutus ei yleensä ole vaatimus perhepäivähoitajana työskentelyyn, perheet kuitenkin monesti arvostavat asianmukaisesti koulutettua yksityistä perhepäivähoitajaa.
Perhepäivähoitajat toimivat useimmiten itsenäisinä yrittäjinä ja vastaavat sen mukaisesti tarvittavista veroista ja maksuista. Yksityiset perhepäivähoitajat hoitavat yleensä noin neljää lasta kerrallaan. Hoidettavien määrään vaikuttavat toki lasten ikä ja erityistarpeet.

Mitä kaikkea yksityinen perhepäivähoitaja tarjoaa?

Perhepäivähoitajaksi ryhtyneet ovat useimmiten päätyneet alalle, koska haluavat työskennellä lasten parissa. Perhepäivähoitajat tarjoavatkin lapsille kodinomaisen ympäristön, jossa viettää päivät vanhempien ollessa töissä. Hoitajat vastaavat kaikesta lapsen hoitoon liittyvästä, mitä hän päivän aikana tarvitsee. Ruokailut, päiväunet, peseytyminen, ulkoilu ja leikkiminen ovat osa hoitopäivää aivan kuten olisivat kotonakin. Yksityinen perhepäivähoitaja ehtii kuitenkin ottaa laajemmin huomioon lapsen erityiset tarpeet, sillä ryhmäkoko on huomattavasti päiväkotiryhmää pienempi.

Yksityinen perhepäivähoitaja vai päiväkoti?

Kun perheessä aletaan miettiä erilaisia lastenhoitovaihtoehtoja, yksi keskeinen kysymys on, pitäisikö lapsi laittaa päiväkotiin vai antaa hoidettavaksi perhepäivähoitajalle. Vai riittäisikö kenties tilapäinen lastenhoitaja tai vain viikonloppuisin vieraileva lapsenvahti? Kaikilla vaihtoehdoilla on puolensa ja kullekin lapselle ja perheelle sopivat erilaiset järjestelyt. Ennen kuin perhe tekee valintoja lastenhoidon suhteen, on hyvä listata ylös perheen tarpeet ja toiveet hoidolle. Kannattaa miettiä, kuinka paljon hoitotunteja lapsi viikossa tulisi käyttämään ja onko hoidon tarve tilapäistä vai säännöllistä. Onko lapsella muita erityistarpeita tai onko perheessä useampi lapsi, jotka perhe haluaisi mieluiten laittaa samaan hoitopaikkaan? Mahtuisivatko kaikki perheen lapset perhepäivähoitajalle? Voitte käyttää lastenhoidon järjestämistä suunnitellessanne apuna kokoamiamme vinkkejä .
Monien vanhempien mielestä yksityisen perhepäivähoitajan puolesta puhuu hoitoympäristön kodinomaisuus. Tämä johtuu tietenkin siitä, että perhepäivähoitajat työskentelevät useimmiten kotonaan. Myös ryhmäkoot pysyvät tällöin pienempiä kuin päiväkodissa. Vaikka perhepäivähoitajaksi hakeutuvat pystyvätkin useimmiten toimimaan kaikenlaisten lasten kanssa, voivat henkilökemiat hoitajan ja lasten tai vanhempien välillä kuitenkin mennä ristiin. Tällöin päiväkoti voi olla parempi vaihtoehto, koska siellä työntekijöitä on enemmän ja henkilökemiat eivät kohdistu vain yhteen ihmiseen. Hoitopaikan valintaan saattavat varsinkin lapsen mielestä vaikuttaa myös kaverisuhteet ja lapset tahtovatkin usein samaan paikkaan kuin kaverit. Tämän toiveen onnistumiseen vaikuttaa toki muun muassa kunkin hoitopaikan tilanne ja sijainti.
Kommentoi tätä artikkelia
*

*