obligations_FI

Kotitalous ja palkanmaksu

Yritysten lisäksi myös kotitaloudet voivat maksaa palkkaa. Miten kotitalouden palkanmaksu hoidetaan ja mitä asioita kotitalouden kannattaa ottaa huomioon palkanmaksussa?

Palkkaa voivat maksaa yritysten lisäksi myös yksityishenkilöt ja kotitaloudet. Kotitalouden tekemä palkanmaksu toimii hyvin samalla tavalla, kuin jos maksajana olisi yritys. Kun vuodessa maksettavat palkat ovat pieniä, yksityishenkilö ei kuitenkin tarvitse tehdä kaikkia velvollisuuksia.

Työnantajan velvollisuuksia on monia ja ne koostuvat ilmoituksista eri tahoille ja niihin liittyvistä maksuista. Jos kuitenkin maksaa palkan Palkkaus.fi-palvelulla, kaikki velvoitteet hoituvat automaattisesti ja kätevästi yhdellä verkkopankkimaksulla.

banneri_1200x628_palkanmaksu_on_nyt_helppoa

Palkka enintään 1500 euroa vuodessa: kotitalouksien huojennus

Jos yhdelle työntekijälle maksetaan palkkaa enintään 1500 euroa vuodessa yhteensä, kotitalous voi hyödyntää ennakonpidätyksen kotitalouksien huojennusta. Se tarkoittaa, että yksityisen ihmisen ei tarvitse maksaa ennakonpidätystä eikä työnantajan sosiaaliturvamaksua.
Jos palkkaa maksetaan samalle työntekijälle alle 200 euroa vuodessa, ei kotitalouden myöskään tarvitse tehdä vuosi-ilmoitusta verottajalle.

Palkka enemmän kuin 1500 euroa vuodessa: kaikki velvollisuudet

Jos yhdelle työntekijälle maksetaan enemmän kuin 1500 euroa vuodessa, tulee myös kotitalouden hoitaa kaikki työnantajan velvollisuudet kuten yrityksenkin. Tässä tapauksessa on tehtävä myös vuosittainen ilmoitus verottajalle ja kuukausittainen kausiveroilmoitus.

TyEL, TVR ja tapaturmavakuutus

Kotitalouden on otettava työntekijälle työeläkevakuutus, työttömyysvakuutus ja tapaturmavakuutus täysin samojen ehtojen puitteissa kuin kenen tahansa muunkin työnantajan. Työnantajan on otettava tapaturmavakuutus, jos hän teettää vuodessa töitä yli 12 työpäivää tai työsuhde on vakituinen. TyEL-maksu on maksettava niiden työntekijöiden palkasta, joiden kuukausiansiot ovat yli 57,10 euroa kuukaudessa (vuonna 2015). Lisäksi on hoidettava TVR-maksu, tietyn ikäisen työntekijän kohdalla.

Alle on taulukkoon kerätty eri velvollisuudet, jotka kotitalouden palkanmaksussa ovat mahdollisia.

kotitalous_palkanmaksu

Olemme tehneet sivukuluihin liittyvistä velvollisuuksista laskurin, jolla voi kokeilla miten eri palkkasummat ja esimerkiksi työntekijän ikä vaikuttavat. Laskuri löytyy tästä linkistä.

Voit lukea lisää palkanmaksuun liittyvistä asioista Palkkaus ABC:sta, joka löytyy tämän linkin kautta. Jos kuitenkin maksaa palkan Palkkaus.fi-palvelulla, kaikki velvoitteet hoituvat automaattisesti ja kätevästi yhdellä verkkopankkimaksulla.

banneri_1200x628_palkanmaksu_on_nyt_helppoaKommentoi tätä artikkelia
*

*