lapsiperhe

Erilaisia lastenhoitotöitä Care.comissa

Lastenhoitotyön etsiminen Care.comissa on helppoa ja ilmaista, minkä takia monet työtä etsivät luovat profiilin sivustollemme. Joskus voi kuitenkin olla epäselvää, minkälaisia vaatimuksia haettavaan työhön kuuluu. Esittelemme kolme työtyyppiä lyhyesti.

Työn etsiminen Care.comissa on helppoa ja ilmaista, minkä takia monet työtä etsivät luovat profiilin sivustollemme. Joskus voi kuitenkin olla epäselvää, minkälaisia vaatimuksia haettavaan työhön kuuluu. Esittelemme kolme työtyyppiä lyhyesti.

Työ lastenhoitajana
Lastenhoitajan työ tarkoittaa yleensä pidempiaikaista työsopimusta, vaikkakin on perheitä, jotka etsivät lastenhoitajaa vain yhdelle tai kahdelle hoitokerralle. Lastenhoitajalta ei välttämättä vaadita erityistä työkokemusta, mutta erilaiset suositukset, käydyt lastenhoitokurssit, sairaanhoitoalan todistukset tai käydyt ensiapukoulutukset ovat toki eduksi töitä etsiessä. Lastenhoitaja voi huolehtia vain yhdestä lapsesta tai hoidettavia voi olla useampi. Osa perheistä asettaa lastenhoitajille erilaisia vaatimuksia – esimerkiksi monikulttuurisessa perheessä saatetaan kaivata englannin- tai ruotsinkielistä lastenhoitajaa, toisessa perheessä lastenhoitajalta saatetaan odottaa myös kotitöiden tekemistä. Kannattaa aina laatia kirjallinen työsopimus ennen työsuhteen alkua, jotta perheen ja lastenhoitajan työtä etsivän odotukset eivät mene ristiin.

Työ lapsenvahtina
Sanaa “lapsenvahti” käytetään joskus sanan “lastenhoitaja” synonyymina, mutta näiden kahden ammattinimikkeen välille voidaan myös vetää hiuksenhieno ero. Kuten sanasta “lastenhoitaja” käy ilmi, lastenhoitajalta odotetaan nimenomaan lasten hoitoa. Lapsenvahti sen sijaan vahtii lasta yleensä hieman lyhyemmän ajan ja usein myös kertaluontoisesti. Lapsenvahti ei ole virallinen ammattinimike (toisin kuin lastenhoitaja), joten lapsenvahdilta ei yleensä vaadita alan koulutusta eikä välttämättä aiempaa työkokemustakaan.

Työ perhepäivähoitajana
Työ perhepäivähoitajana eroaa huomattavasti lastenhoitajan ja lapsenvahdin töistä. Perhepäivähoitajat – joiden tulee olla rekisteröityneitä – hoitavat lasta säännöllisesti eli yleensä päivittäin omassa kodissaan. Heillä on yleensä perhepäivähoitajan koulutus ja laajasti tietoa varhaiskasvatuksesta ja lastenhoidosta yleensä. Usein perhepäivähoitajilla on myös omia lapsia, joiden kanssa kokemusta on ehtinyt kertyä. Perhepäivähoitajaksi voi periaatteessa ryhtyä jo nuorena ja alalla toimia eläkeikään saakka. Perhepäivähoito on päiväkodin rinnalla hyvin suosittu hoitovaihtoehto. Perhepäivähoitajaksi voi ilmoittautua Care.comissa yksinkertaisesti ja kyseessä onkin oiva kanava perhepäivähoitajille levittää tietoa vapaista hoitopaikoista.

Vielä on kesää jäljellä – kesätyöt lastenhoidon parissa

Kesätyö

Kesätyö lastenhoitajana
Kesätyö (muu lastenhoito)

Onnea työnhakuun!Kommentoi tätä artikkelia
*

*