tukea lapsiperheille

Mistä lapsiperhe voi hakea apua ja tukea?

Lapsiperheet kohtaavat monenlaisia haasteita, mutta apua ja tukea on saatavilla. Lue artikkelistamme, mistä apua lapsiperheille voi etsiä.

ero ja lapset

Lapsiperheet voivat kohdata monenlaisia haasteita. Erityislapsi, pieni vauva, vaikea raskaus, sairastelut ja monet muut tekijät voivat väsyttää perheitä ja arki voi välillä tuntua liian kuormittavalta.

Joskus lapsiperheiden hyvinvointi horjuu tukiverkkojen puutteen ja joskus pelkän yksinäisyyden vuoksi, mikä on ymmärrettävää, sillä kaikki aikuiset tarvitsevat välillä aikuista seuraa arjen keskellä.

Apua ja tukea on saatavilla, mutta usein aloitteen on tultava perheeltä itseltään. Tässä artikkelissa kerromme, mistä apua voi löytää.

Miksi apua lapsiperheille?

Lapsiperheen arki ei aina suju suunnitelmien mukaan. Tarmokkaimmat ja tehokkaimmatkin vanhemmat voivat väsyä arjen pyörityksessä. Itkuinen vauva saattaa valvottaa koko perhettä, erityislapsen tarpeet vievät liikaa aikaa tai sairastunut sukulainen tarvitsee tukea toisaalla. Erilaisia tilanteita on yhtä paljon kuin on perheitäkin.

Monien nykyajan vanhempien omat vanhemmat ovat vielä työikäisiä ja -kykyisiä. Osa isovanhemmista tarjoaa apuaan lastensa perheille ja saattaa osallistua lastenhoitoon hyvinkin aktiivisesti, kun taas osa asuu kauempana tai ei muista syistä johtuen voi tai halua ottaa aktiivista roolia lastensa perheiden elämässä.

Lapsiperheitä on monenlaisia. Monimuotoiset uusperheet saattavat sisältää useita aikuisia, mutta aikuisten yhteistoiminta ei aina suju sopuisasti ja lapset saattavat reagoida muutoksiin yllättävällä tavalla. Yhden vanhemman perheissä arjen pyörittäminen on haastavaa eri syistä. Sateenkaariperheet kohtaavat muita enemmän ennakkoluuloja, ja ympäristön asettamat paineet saattavat tuoda lisätaakkaa lapsiperheen arkeen.

Neuvolan perhetyö avuksi arkeen

Kuntien ja kaupunkien äitiys- ja lastenneuvolat tarjoavat lapsiperheiden tueksi perhetyötä. Vastoin monien ennakkokäsityksiä perhetyö ei tarkoita sitä, että lapsiperheen kotiin tulee siivooja, ruoanlaittaja tai lastenhoitaja.

Perhetyön tarkoituksen on tarjota pienten lasten vanhemmilleen heidän perheilleen tukea arjen ja arkirutiinien hallintaan. Perhetyöntekijä tai perheohjaaja tukee vanhemmuutta kokonaisvaltaisesti, auttaa kehittämään perheen vuorovaikutustaitoja ja tukee perhettä sosiaalisen verkon laajentamisessa.

Perhe saa neuvolan perhetyön kautta myös konkreettisia vinkkejä siihen, miten rytmittää arkea ja esimerkiksi pienen vauvan unirytmejä.

Perhetyöntekijä

Kirkon perhetyöntekijä

Jos avun hakeminen neuvolan kautta tuntuu hankalalta tai jos apua joutuu odottamaan liian kauan, kannattaa kääntyä kirkon puoleen. Kirkon perhetyöntekijöiden tarjoama apu on osittain samanlaista kuin neuvolan kauttakin saatu tuki, mutta toki hengellinen elämä ja yhteys seurakuntaan ovat keskeisemmässä roolissa.

Kirkkojen lapsi- ja perhetyö sisältää usein myös muuta toimintaa kuin perhetyöntekijöiden tarjoama apu. Seurakunnat järjestävät alle kouluikäisille lapsille erilaisia päiväkerhoja sekä koko perheelle suunnattuja perhekerhoja, jossa lapsiperheet voivat tutustua toisiinsa ja osallistua ohjattuun toimintaan. Kerhot tarjoavat apua perheen jaksamiseen ja auttavat kasvatuksellisten haasteiden kohtaamisessa.

Mannerheimin lastensuojeluliitto

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on ajanut lasten asiaa jo lähes sadan vuoden ajan. MLL:n tavoitteena on lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi, ja järjestö tarjoaakin lapsiperheille monenlaista tukea ja apua.

Lasten ja nuorten omaa ääntä varten MLL ylläpitää lasten ja nuorten puhelinta, nettikirjepalvelua ja chatia. Palvelut on tarkoitettu kaikille alle 21-vuotiaille lapsille ja nuorille ja linjan toisessa päässä apua ja tukea on antamassa vapaaehtoinen, tehtävään koulutettu aikuinen ihminen.

Myös vanhemmille on tarjolla apua puhelimitse, nettikirjepalvelun ja chatin välityksellä. MLL:n palvelut tarjoavat mahdollisuuden puhua ja saada vertaistukea vanhemmuuteen liittyvissä asioissa nimettömänä ja luottamuksellisesti.

MLL ylläpitää vapaaehtoisvoimin ympäri Suomea toimivia perhekahviloita, joissa lapsiperheet voivat tutustua muihin samassa elämäntilanteessa oleviin perheisiin. Alle kouluikäisille lapsille järjestetään myös kerhoja sekä muuta harrastustoimintaa, kuten jumppia ja musiikkileikkikouluja.

Mannerheimin lastensuojeluliitto kouluttaa lapsiperheiden tueksi myös erityisiä perhekummeja, jotka voivat tukea perheen hyvinvointia ja antaa voimia arkeen. Myös kylämummit ja -vaarit ovat vapaaehtoisia, mutta he toimivat lasten kanssa perhekahviloissa, kerhoissa, päiväkodeissa, kouluissa ja kirjastoissa. Järjestön nettisivuilla on Care.comin Verkkolehden tapaan paljon tietoa lapsen kehitysvaiheista ja tukivinkkejä arjen erilaisiin tilanteisiin.

Muuta tukea lapsiperheille

Lapsiperheen saaman avun ei aina tarvitse olla jatkuvaa tai pitkäaikaista. Joskus vanhempien jaksamista arjessa auttaa se, että he voivat viettää hieman aikaa keskenään.

Care.comista voit löytää tilapäistä lastenhoitoapua omalta kotiseudultasi. Lastenhoitopalvelua tarjoavien joukosta löytyy kokeneita, koulutettuja ammattilaisia sekä alan opiskelijoita, jotka haluavat kartuttaa työkokemusta lastenhoidon parissa.

Sosiaalisen median aikakaudella vertaistukea on helppoa löytää esimerkiksi Facebookista, jossa on lukuisia valtakunnallisia ja alueellisia vertaistukiryhmiä lapsiperheille, erityisesti äideille. Monet ryhmät tunnetaan Hätäkahvit-nimisinä, ja tällaisista ryhmistä äidit voivat pyytää apua silloin kun arki tuntuu liian raskaalta hallita.

Nimettömänä vertaistukea voi hakea myös suosittujen perhelehtien, Vauvan ja Kaksplussan keskustelupalstoilta.

Tukea lapsiperheen arkeen

Lapsiperheiden taloudellinen tuki

Suomessa lapsiperheiden taloudellista tukea koordinoi Kansaneläkelaitos, Kela.

Lasta odottava äiti voi hakea äitiysavustusta, eli vauvanvaatteita ja -tarvikkeita sisältävää äitiyspakkausta tai vaihtoehtoista 140 euron verotonta korvausta.

Vauvan vanhemmat voivat hakea Kelasta äitiysrahaa, isyysrahaa sekä vanhempainrahaa, joiden turvin vauvaikäistä lasta voi hoitaa kotona. Vanhempainrahakauden jälkeen alle 3-vuotiaan lapsen kotihoitoa tuetaan kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen turvin.

Kaikista Suomessa vakituisesti asuvista lapsista Kela maksaa lapsilisää lapsen äidille, isälle tai muulle huoltajalle. Pienituloiset perheet voivat lisäksi hakea yleistä asumistukea.

Lue myös:

Kotitalousvähennyksen hyödyntäminenKommentoi tätä artikkelia
*

*