lapsi montessoripäiväkodissa

Montessoripäiväkoti: sopiiko se sinun lapsellesi?

Etkö ole varma, mistä montessoripedagogiikassa on kyse? Kaipaatko kokemuksia montessoripäiväkodista? Täältä löydät kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää montessorileikkikoulusta.

Etsiessäsi lapsellesi päivähoitoa olet ehkä törmännyt Maria Montessoriin ja hänen kasvatusmenetelmiinsä. Olet ehkä miettinyt, mikä montessoripäiväkoti on ja sopisiko se sinun lapsellesi. Montessoripedagogiikkaan tutustuminen ja sen hyvien ja huonojen puolien vertailu ovat edellytyksiä perustellun kouluvalinnan tekemiselle.

Kuka Maria Montessori oli?

Tohtori Maria Montessori oli italialainen lääkäri ja kasvattaja. Hän kehitti montessorimenetelmän huolellisen tieteellisen havainnoinnin tuloksena ja avasi ensimmäisen koulunsa vuonna 1907. Montessorikasvatus perustuu lapsijohtoiseen oppimiseen, eri-ikäisiä sisältäviin ryhmiin sekä erityisiin montessorivälineisiin. American Montessori Society –järjestön mukaan “Varhaislapsuudessa montessorioppilaat oppivat sensomotoristen aktiviteettien kautta työskentelemällä sellaisten materiaalien parissa, jotka kehittävät heidän kognitiivisia taitojaan suoran kokemuksen kautta: näkemällä, kuulemalla, maistamalla, haistamalla, koskettamalla ja liikkumalla.” Tällaisessa ympäristössä lapset voivat liikkua ympäriinsä, vuorovaikuttaa toistensa kanssa ja leikkiä vapaasti.

Montessorileikkikoulun hyvät ja huonot puolet

Hyvät puolet

• Huomioi lapsen kokonaisuutena
Vaikka montessoripäiväkoti opettaa lapsellesi kaikki tavanomaiset koulussa tarvittavat taidot, sen lisäksi opitaan myös muita arvoja. Koulutettu Montessori-kasvattaja Bridget Scales kertoo: “Montessoriopettajista koulutetaan innokkaita havainnoijia, jotka luovat lapselle ympäristön, joka edistää lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti kaikilla tärkeillä osa-alueilla: itsenäisyys, riippumattomuus, itseluottamus ja kompetenssi, luontainen motivaatio, ulkoinen auktoriteetti, sosiaalinen vastuu, hengellinen tietoisuus, maailmankansalaisuus ja akateeminen valmistautuminen.”
 
• Lapset oppivat omassa tahdissa
Montessorikasvattaja Lori Bourne, Montessori for Everyone -sivuston luoja, kertoo menetelmän toimivan parhaiten silloin, kun “lapsi aloittaa montessorileikkikoulussa 3-vuotiaana tai pian sen jälkeen”. Tämänikäiselle lapselle omassa tahdissa oppiminen voi olla suuri etu. Ulkoa opettelun ja paineen alla oppimisen sijaan montessoripedagogiikassa keskitytään leikin kautta oppimiseen ryhmässä, jossa on eri-ikäisiä oppijoita. Montessoriympäristöstä hyötyvät kaikenlaiset lapset, jopa ne, joilla on erityisiä tarpeita.
 
• Pedagogiikka montessorileikkikoulun jälkeen
Lapsesi voi jatkaa montessorimenetelmää käyttävässä peruskoulussa leikkikoulun jälkeen, jos perhe niin valitsee.
 
• Yhteisö
Montessoripäiväkoti kannustaa yhteisöllisyyteen. Scales sanoo: “Opiskelijat ovat vastuussa yhteisöstään. Kyse on kolmivuotisesta syklistä, jossa kokeneemmista oppijoista tulee roolimalleja ja yhteisön johtajia. He ottavat vastuun siitä, että ryhmä toimii hyvin.” Montessorileikkikouluissa vanhempien osallistuminen on yleensä aktiivista, ja erilaisia aktiviteetteja ja tapahtumia järjestetään paljon kouluajan ulkopuolella. Scales lisää, että lapset oppivat muista kulttuureista mutta saavat samalla myös tukea omille valinnoilleen.
 
lastenhoito-montessori
 

Huonot puolet

• Rajoitettu saatavuus
Yhdysvalloissa on yli 4 000 montessoripäiväkotia ja -koulua, mutta sellaisen löytäminen omalta alueeltasi voi olla haastavaa. Joillekin perheille montessorikoulun valinta voi tarkoittaa myös pidempää koulumatkaa.
 
• Opettajien koulutus
Kaikki montessoripäiväkodit ja -koulut eivät ole samanlaisia. Koulut voivat käyttää Montessorin nimeä, vaikka heillä ei ole koulutettuja montessoriopettajia. Kaikki koulut eivät toteuta montessoripedagogiikan menetelmiä, joten vanhempien tekemä taustatyö ja kouluun tutustuminen on tärkeää. Voi myös olla hyödyllistä kartoittaa muiden perheiden kokemuksia montessoripäiväkodista.
 
• Ohjeet vanhemmille
Lapsesi montessoriopettajalla voi olla erityisiä ohjeita, joita hän pyytää vanhempia noudattamaan. Hän saattaa esimerkiksi pyytää vanhempia olemaan kysymättä lapselta päivän kulusta hakutilanteessa. Bournen mukaan Montessorin kasvatusmetodit toimivat parhaiten silloin, kun lapsi pysyy niiden piirissä jatkuvasti ja vanhemmat tarjoavat lapselle montessoriympäristön myös kotona. Joillekin vanhemmista tämä voi olla haastavaa, joten pohtikaa, haluatteko noudattaa opettajan ohjeita ja mahdollisesti tehdä muutoksia kotona.
 
• Hinta
Yksityiset montessorikoulut voivat olla kalliita. Vanhemmat joutuvat punnitsemaan kouluvaihtoehdon hyötyjä ja kustannuksia.
 

Sopiiko montessorimenetelmä teidän lapsellenne?

Montessorin kasvatusmetodit sopivat suurimmalle osalle lapsista. Koulut eivät arvioi oppilaitaan, ja jotkut yksityiskoulut eivät käytä lainkaan standardoituja kokeita. Tämä voi olla joko positiivinen tai negatiivinen piirre katsantokannastanne riippuen. Ajattele lastasi: jos hän vaikuttaa itsenäiseltä ja pärjää hellävaraisella ohjauksella ja määrittelemättömällä leikillä, Montessori voi olla hyvä valinta. Tunnet lopulta itse parhaiten lapsesi, joten olet parhas henkilö päättämään asiasta.
 
 
Kit Arbuckle kirjoittaa artikkeleita lukuisille internetsivustoille vanhemmuudesta ja lasten koulutusvalinnoista.Kommentoi tätä artikkelia
*

*