ThinkstockPhotos-76800424

Opeta lapsi lukemaan näillä vinkeillä

Asuuko kotonasi innokas pieni lukutoukka tai kaipaatko lisävinkkejä koululaisen lukuharjoitteluun? Tutustu vinkkeihimme, ja lukemaan oppiminen sujuu kuin huomaamatta.

Toiset lapsista tunnistavat kirjaimet ja rallattelevat aakkosia jo 2-vuotiaina, mutta osa lapsista takeltelee kirjainten tunnistamisen ja kirjoittamisen kanssa vielä ensimmäisillä luokilla koulussa.

Suurin osa lapsista oppii lukemaan viimeistään ensimmäisen kouluvuoden aikana. Vaikka lasten valmiudet ja kiinnostus lukutaitoa kohtaan vaihtelevat yksilöstä toiseen, vanhemmat voivat tukea lukutaidon kehittymistä monin eri tavoin.

Olemme koonneet tähän artikkeliimme tietoa lasten lukutaidon kehittymisestä sekä niistä keinoista, joilla taidon kehittymistä voi kotioloissa edistää.

Herätä kiinnostus lukemalla

Tärkein edellytys lukutaidolle on kiinnostus lukemista ja yleisellä tasolla kieltä kohtaan. Uteliaisuus on lasten luontainen ominaisuus. Lapsi, jolle luetaan paljon, kiinnostuu lukemisesta varhaisemmassa vaiheessa kuin ikätoverinsa, joka ei ole ollut kirjoitetun kielen kanssa yhtä paljon tekemisissä. Lue siis lapsellesi joka päivä! Lukemaan oppimisella on yhteys myös lapsen yleisiin oppimisvalmiuksiin, kuten keskittymiskykyyn, fyysiseen jaksamiseen ja muistiin.

Kirjojen lukeminen ei ole suinkaan ainoa keino herättää lapsen mielenkiintoa. Sanoja ja tekstejä on myös kirjojen ulkopuolella: elintarvikkeissa, leluissa, vaatteissa ja automerkeissä. Ole rohkeasti luova ja auta lasta huomaamaan kirjoitetun kielen olemassaolo ja mahdollisuudet ympäröivässä maailmassa.

Leikittele sanoilla ja haasta lapsi tekemään samoin. Lähes kaikki lapset innostuvat runoilemaan riimejä, esimerkiksi Taivaalla loistaa kuu, metsässä kasvaa (puu). Magneettikirjaimet jääkaapinovessa ovat myös oivallinen keino herättää lapsen kiinnostus kirjaimia kohtaan.

Monet vanhemmat turvautuvat nykyään älypuhelimiin ja tabletteihin etsiessään lapsilleen viihdykettä. Perinteiset lautapelit toimivat kuitenkin kirjainten ja lukemisen opettelussa edelleen erinomaisesti. Esimerkiksi suositusta Alfapet-pelistä on lapsille oma versionsa, jonka helpotetussa pelivaihtoehdossa lapsen ei vielä tarvitse osata lukea. Myös kansainvälistäkin mainetta niittäneestä, suomalaisesta Alias-sanaselityspelistä on olemassa lapsille sopiva, kuvitettu versio. Sanaselityspeli kartuttaa lapsen sanavarastoa ja ilmaisutaitoa viihdyttävällä tavalla.

Äänteistä sanoiksi, sanoista lauseiksi

Varsinaisen lukutaidon opettamiseen on monia menetelmiä. Suomessa yleisimmin käytetty menetelmä on KÄTS-menetelmä, jossa lähdetään liikkeelle kirjaimen ja sitä vastaavaan äänteen tunnistamisesta. Äänteitä yhdistelemällä löytyvät vähitellen tavut ja tavuista lopulta sanat.

Perinteinen Laiva on lastattu -leikki sopii hyvin sanojen alkukirjaimen tunnistamiseen. Siinä pelaajat luettelevat vuorotellen sovitulla kirjaimella alkavia asioita, esimerkiksi K-kirjaimella alkavia etunimiä. Jos pelaaja ei keksi sanaa, hän putoaa pelistä pois. Pienille lapsille alkuäänteiden tunnistaminen on yleensä helppo aloittaa vokaaleista. Lisää vinkkejä ns. lukivalmiuksien harjoitteluun löytyy esimerkiksi LukiMat-verkkosivustolta.

poika opettelee lukemaan

Kirjain-äänne-vastaavuuden lisäksi lukemaan opettelevan täytyy oppia tunnistamaan äänteiden kesto, jolla on suomen kielessä keskeinen, sanojen merkityksiä erottava rooli. Esimerkiksi sanat muta, mutta ja muuttaa eroavat toisistaan vain äänteiden keston perusteella. Myös äänteiden keston hahmottamista on helppoa ja hauskaa harjoitella erilaisten leikkien ja pelien kautta, esimerkiksi Alfapet-pelin avulla.

Harjoitus tekee mestarin, eikä lukemaan oppiminen ole poikkeus. Harjoittele lukemista lapsesi kanssa päivittäin ja ole kärsivällinen. Hyväkään lukutaito ei vielä takaa sitä, että lapsi ymmärtää lukemansa. Pelkkä tekstikoodin purkaminen, tekninen lukutaito, ei myöskään tuo automaattisesti mukanaan tekstitaitoja eli käsitystä tunnistaa erilaisia tapoja käyttää tekstejä.

Vaikka lapsesi osaisikin jo lukea, lue hänelle ääneen ja lue hänen kanssaan. Keskustelkaa lukemastanne ja opeta lasta kysymään ja etsimään tietoa silloin, kun hän kohtaa itselleen uusia tai vaikeita sanoja.

Milloin lapsen voi opettaa lukemaan?

Lapsi omaksuu lukutaidon yleensä esikouluiässä tai ensimmäisillä koululuokilla, mutta myös tätä nuoremmat lapset voivat oppia lukemaan. Tutkimusten mukaan jo 3-vuotiaat lapset voivat oppia lukemaan, kun he saavat siihen mahdollisuuden.

Jotkut lapset oppivat taidon jopa täysin opettamatta, esimerkiksi isompien sisarusten innoittamana. Jos haluat ulkopuolista apua ja tukea lukutaidon opetteluun, voit palkata lapsellesi yksityisopettajan. Yksityisopettaja tai tuutor on erinomainen lisäapu kouluikäiselle, mutta oman opettajan voi palkata myös 3–6-vuotiaalle. Monilla Care.comissa toimivilla tukiopettajilla ja lastenhoitajilla on jo aiempaa kokemusta sanaleikeistä ja lapsen kielellisestä kehityksestä.

Pienenkin lapsen lukemaan opettaminen on siis mahdollista, mutta se edellyttää, että lapsi itse on motivoitunut oppimaan lukutaidon. Älä hämmästy, jos lapsen motivoitumistaso vaihtelee. Pidä oppiminen leikillisenä ja hauskana, yhteisenä ajanvietteenä. Muista myös, että tutkimusten mukaan varhainen lukutaito ei ennusta lapsen koulumenestystä. Lasten välisillä eroilla lukutaidossa on myös taipumus tasoittua ensimmäisten kouluvuosien aikana. Lukemaan oppiminen on monen taidon summa, ja luetun ymmärtäminen kehittyy vain harjoituksen kautta.Kommentoi tätä artikkelia
*

*