ongelmatilanteet

Miten lastenhoitajan tulisi toimia, kun hän havaitsee töissä ongelmia?

Lastenhoitajan työssä saattaa tulla vastaan monenlaisia tilanteita. Lue artikkelistamme, miten ongelmatilanteissa kannattaa toimia tai mihin ottaa yhteyttä.

Lastenhoitaja voi työskennellä monilla erilaisilla työpaikoilla, esimerkiksi päiväkodissa tai ryhmäperhepäiväkodissa, sairaalassa tai kuntosalin lapsiparkissa. Näissä paikoissa lastenhoitajalla on usein tukenaan ja turvanaan työyhteisö sekä esimies, johon ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa.

Nykyään yhä useampi lastenhoitaja tekee työtään yhden tai useamman perheen luona joko satunnaisesti tai säännöllisesti. Perheissä työskentelevällä lastenhoitajalla ei ole käytössään samanlaista ammatillista turvaverkostoa kuin esimerkiksi päiväkotien työntekijöillä.

Tässä artikkelissa käsittelemme tavallisimpia ongelmatilanteita, joita perheissä työskentelevät lastenhoitajat kohtaavat. Annamme vinkkejä ongelmatilanteiden selvittämiseen ja kerromme, mistä apua ja tukea voi etsiä.

ongelmat perheessä

Työsopimus kaiken pohjana

Kun olet löytänyt lastenhoitajan töitä, kannattaa työehdoista sopia kirjallisen työsopimuksen muodossa. Suullinen sopimus on pätevä, mutta kaikkien osapuolten kannalta on selvintä, kun työsopimus tehdään kirjallisesti. Työsopimuksen mallipohjia löytyy helposti netistä etsimällä. Työsopimuksessa sovitaan ennen kaikkea työajoista, työtehtävistä sekä palkasta. Lisätietoja työsopimuksesta ja lastenhoitajan palkkaamisesta löydät esimerkiksi täältä.

Ongelmat palkanmaksussa

Palkan määrästä ja palkanmaksun ajankohdasta sovitaan etukäteen työsopimuksessa. Palkka maksetaan pääsääntöisesti aina työntekijän tilille, ja työnantaja on velvollinen hoitamaan verokortin mukaisen ennakonpidätyksen sekä vakuutusmaksut. Jos palkanmaksu viivästyy, keskustele asiasta ensin työantajasi kanssa. Hänkin on ihminen, joten kyseessä voi olla niinkin yksinkertainen asia kuin unohdus.

Epäselvyydet työnkuvassa

Vaikka työajoista olisikin sovittu tarkasti työsopimuksessa, saattaa lastenhoitajan ja hänen työnantajan välille syntyä epäselvyyksiä työtehtävien sisällöstä. Sopikaa selvästi esimerkiksi siitä, minkä verran ruoanlaittoa ja siivousta työhön kuuluu.

Jos sinusta tuntuu siltä, että työkuormasi on kohtuuton tai jos työnantajasi vaikuttaa tyytymättömältä työpanokseesi, ota asia rohkeasti puheeksi. Tilanteen pitkittyessä ongelmat pahenevat ja tyytymättömyys saattaa purkautua väärällä tavalla. Tällaisessa tilanteessa et välttämättä voi hoitaa enää työtäsi hyvin tai jatkaa työskentelyä kyseisessä paikassa.

vihainen äiti

Huoli lasten tai lemmikkien hyvinvoinnista

Perheessä työskentelevä lastenhoitaja näkee ja kuulee paljon asioita. Jos havaitset työssäsi seikkoja, joiden perusteella epäilet lasten hyvinvoinnin olevan uhattuna, olet velvoitettu viemään asian eteenpäin.

Suomessa kaikenlainen ruumiillinen kuritus, kuten tukistaminen ja läpsiminen, on kiellettyä ja lapsiin kohdistuva väkivalta tulkitaan pahoinpitelyksi tai, tilanteen vakavuudesta riippuen, jopa törkeäksi pahoinpitelyksi. Jos siis esimerkiksi näet lapsia pahoinpideltävän tai näet heillä pahoinpitelyn jälkiä, sinun täytyy tehdä lastensuojeluilmoitus.

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaa, lasten päivähoidon ja opetustoimen henkilökuntaa sekä esimerkiksi koululaisten iltapäiväkerhojen toiminnassa mukana olevia henkilöitä. Älä luota siihen, että joku muu taho ilmoituksen, vaan toimi itse.

Lasten hyvinvointi voi vaarantua myös häntä hoitavien vanhempien terveydentilan horjuessa. Liiallinen alkoholinkäyttö, masennus ja muut sairaudet perheessä saattavat vaikuttaa vanhempien kykyyn huolehtia lapsistaan tai lemmikeistään. Terveydentilaan liittyvistä asioista voi olla vaikeaa keskustella suoraan asianomaisen henkilön kanssa.

Jos et tiedä, mitä sinun tulee tehdä, voit aina ottaa yhteyttä kunnan lastensuojeluviranomaiseen ja keskustella asioista yleisellä tasolla nimiä mainitsematta. Jos kaltoinkohtelun kohde on työnantajaperheesi lemmikki, eläinsuojeluilmoituksen tekeminen on paikallaan.

ilmoittaminen ongelmista

Työnantajan uhkaava käytös

Työnantajasi liiallisen stressin ja terveydentilan muutosten vaikutukset eivät aina kohdistu perheen lapsiin. Joskus myös lastenhoitaja saattaa joutua uhkaavan käytöksen kohteeksi. Jos sinuun kohdistuu ahdistelua, uhkailua tai suoraa väkivaltaa, voi asiasta olla suoraan yhteydessä poliisiin.

Jos olet löytänyt lastenhoitajan työpaikkasi Care.comin kautta, voit myös aina olla yhteydessä meihin epävarmoissa tilanteissa. Asiakaspalvelumme auttaa sinua ja antaa toimintaohjeita ongelmatilanteissa. Käsittelemme kaikki tiedot luottamuksellisesti ja tarvittaessa päätämme epäasiallisesti käyttäytyneen työnantajan jäsenyyden portaalissamme.

Lue lisää työpaikkakiusaamisesta.Kommentoi tätä artikkelia
*

*