tutor

Tutori – seitsemän työvaihtoehtoa

Tuutor voi auttaa lastasi kotitehtävissä ja kokeisiin valmistautumisessa. Lue, mitä tutorin työnkuvaan voi kuulua!

Tutorointi ei ole enää pelkkää kokeisiin valmistautumista, johon monet perheet ovat tottuneet. On olemassa paljon vaihtoehtoja akateemisen taipaleen eri vaiheissa. Jokaisella lapsella erilaiset tarpeet, ja kaikille heille löytyy sopiva tuutori.

Seuraavassa esitellään erilaisia tutoreita, joista voi olla lapsille hyötyä.

1. Tutori päiväkoti-ikäiselle

Päiväkoti-ikäisille tarkoitettu tuutor voi auttaa 4–5-vuotiaita lapsia valmistautumaan päiväkotiin opettamalla heitä rakastamaan oppimista ja innostamaan lukemisen opetteluun. Tällainen tutor harjoittelee lapsen kanssa kärsivällisyyttä kertomalla satuja – monet heistä käyttävät käsinukkeja ja muita leluja kerronnan tukena ja ottavat lapset mukaan kerrontaan. Tarinoiden kautta lapsi oppii kirjaimia ja perustason foneettisia taitoja. Tässä iässä päätavoite on kehittää kuullunymmärtämistä ja lisätä sanavarastoa.

2. Tuutor alakouluikäiselle

Alakouluikäisille tarkoitetut tuutorit auttavat lapsia kohtaamaan oppimisen haasteita ja selviämään ensimmäisistä luokista. Alakoululuokilla tehdään pohjatyö yläkouluun ja lukioon, ja voit löytää myös matematiikkaan, lukemiseen, luonnontieteisiin sekä taiteisiin ja musiikkiin erikoistuneita tutoreita.

3. Yleistuutorit

Yläkouluikäiset ja lukiolaiset saattavat hyötyä yleistutorista, joka auttaa heitä valmistautumaan ylempiä kouluasteita varten. Kun lapsi aloittaa yläkoulun, intensiivisempi tutorointi on ehkä tarpeen. Yleistuutori voi auttaa lastasi monissa eri aineissa pääsemään parhaaseen suoritukseensa.

4. Erityisopetuksen tutorit

Nämä tutorit voivat auttaa lastasi, jos hänellä erityistarpeita. Näillä tutoreilla on usein tutkinto erityiskasvatuksesta, ja he tarjoavat palveluita lapsille, joilla on esimerkiksi autismi, lukihäiriö, ongelmia puheen- ja kielenkehityksessä tai muita erityisiä tarpeita. Nämä erityisopettajat voivat auttaa monia eri-ikäisiä lapsia.

5. Ainetutorit

Ainetutorit tarjoavat apua yläkoulu- ja lukioikäisille nuorille tietyssä aineessa. Esimerkiksi oppilas, joka haaveilee opiskelevansa insinööriksi, haluaa ehkä keskittyä matematiikkaan päästääkseen jatkokoulutukseen. Ainetutorit sopivat myös hyvin niille oppilaille, jotka kaipaavat hieman ylimääräistä tukiopetusta jossain aineessa.

6. Tutori ylioppilaskirjoituksiin tai pääsykokeisiin valmistautuvalle

Tällainen tutor voi auttaa minkä ikäistä lasta tahansa valmistautumaan kokeisiin, ylioppilaskirjoituksiin tai oppilaitosten pääsykokeisiin. Ennen tutoreita käytettiin lähinnä yliopistojen pääsykokeisiin valmistauduttaessa, mutta enää ei ole mitenkään erikoista, että vanhemmat palkkaavat esikouluikäiselle lapselleen tuutorin, jotta hän pääsisi tavoiteltuun opetusohjelmaan ja oppilaitokseen. Etsi tukiopetusta lukioikäiselle.

7. Läksyapu

Toisinaan ei tarvita intensiivistä tuutorointia, vaan pieni, perustason apu päivittäisistä kotitehtävistä suoriutumiseen riittää. Lue lisää kustannustehokkaasta ratkaisustamme läksyavun järjestämiseen artikkelistamme ”Tarvitsetko apua läksyihin?”

Lue myös:

Miten eri oppimistyylit eroavat toisistaan?
 
Näin kehityt loistavaksi tutoriksiKommentoi tätä artikkelia
*

*