naisten oikeudet

Hyvää tasa-arvon päivää! Näin naisten oikeudet ovat aikojen saatossa kehittyneet

Tiesitkö, minä vuonna työsopimuslakiin lisättiin syrjinnän kieltävä säännös? Esittelemme sukupuolten tasa-arvon kehitystä 1800-luvulta nykypäivään.

Keskiviikkona 19. maaliskuuta vietetään Suomessa Minna Canthin ja tasa-arvon päivää. Tasa-arvon päivä on valikoitunut juuri tälle päivälle, sillä tänä päivänä 170 vuotta sitten syntyi suomalainen kirjailija Minna Canth, joka oli yksi maamme ensimmäisistä sukupuolten välisen tasa-arvon puolesta puhuneista merkkihenkilöistä.
 
Helsingin Sanomien mukaan Suomi sijoittui vuoden 2013 lopulla tehdyssä kansainvälisessä tasa-arvovertailussa toiselle sijalle heti Islannin jälkeen. Se on hieno saavutus ja suomalaisilla on aihetta olla ylpeitä. Tarkastelimme, miten asiat ovat muuttuneet sen jälkeen, kun Minna Canth vuonna 1885 kirjoitti yhden merkittävimmistä tasa-arvoon kantaa ottavista teoksistaan, Työmiehen vaimo.
 
Vuonna 1885 tasa-arvo oli lapsenkengissään, mutta ensiaskeleet sitä kohti oli otettu. Kuuttatoista vuotta myöhemmin naiset saivat täydet opinto-oikeudet suomalaisissa yliopistoissa. Suomessa koulutus on ollut jo reilusti yli sata vuotta tärkeä tasa-arvoistumiseen vaikuttava tekijä.
Naisten mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskunnassa kasvoivat kuitenkin toden teolla vuonna 1906, jolloin vielä Venäjän alaisuudessa ollut Suomi ensimmäisenä Euroopan maana myönsi naisille äänioikeuden ja oikeuden asettua ehdolle vaaleissa.
 
1919 naisten mahdollisuudet taloudelliseen riippumattomuuteen miehistään kasvoivat, kun heidän ei enää tarvinnut pyytää miehiltään lupaa työntekoon.
 
1937 säädettiin äitiysavustuslaki ja sotavuonna 1944 säädettiin laki neuvoloiden perustamisesta, mikä johti matalampaan lapsikuolleisuuteen ennen suurten ikäluokkien syntymistä. Hieman myöhemmin kehitys kulminoitui legendaariseen ja kansainvälistä huomiota saaneeseen äitiyspakkaukseen. Äitiyspakkaus on uudistunut vuosien varrella, mutta yhä tänä päivänä suuri enemmistö ensisynnyttäjistä valitsee sen, eikä 140 euron arvoista rahasummaa. Muutamaa vuosikymmentä myöhemmin, vuonna 1970, säädettiin myös kiistelty laki mahdollisuudesta raskauden keskeyttämiseen.
 
1970-luvulla työsopimuslakiin sisällytettiin syrjinnän kieltävä säännös. Jo aiemmin oli päätetty periaatteesta, jonka mukaan molemmilla sukupuolilla oli oikeus saada samoista töistä sama palkka. Ponnistelut työelämän tasa-arvoistamiseksi jatkuvat kuitenkin vielä nykyään, sillä niin syrjintä- kuin palkkaerotapauksia tulee yhä julkisuuteen.
 
Olisitko kuitenkaan uskonut, että vasta niin myöhään kuin 1980-luvulla, säädettiin lait lasten kotihoidon tuesta, naimisissa olevien naisten oikeudesta päättää sukunimestään ja laki miesten ja naisten tasa-arvosta?
 
1990-luvulla lakeja parannettiin ruumiillisen koskemattomuuden osalta – avioliiton sisäinen raiskaus kriminalisoitiin Suomessa vasta 1994 ja kotiväkivalta tuli yleisen syytteen alaiseksi vuotta myöhemmin. Vasta vähän ennen vuosituhannen vaihdetta kriminalisoitiin seksin osto alaikäiseltä ja säädettiin laki mahdollisuudesta lähestymiskieltoon.
 
Sukupuolten tasa-arvon kehitys on Suomessa parantunut huimasti sen jälkeen, kun Minna Canth julkaisi Työmiehen vaimon. Me Care.comilla kunnoitamme suuresti näitä tasa-arvon uranuurtajia ja tahdomme toivottaa kaikille, niin miehille kuin naisille, ajatuksia herättävää tasa-arvon päivää.Kommentoi tätä artikkelia
*

*