ikäihminen ja lemmikki

Miten auttaa kotona asuvaa ikäihmistä?

Pienet teot voivat olla suuri apu kotona asuvalle iäkkäälle henkilölle. Ikäihmiselle kotona asumisen tuen hakeminen voi olla yksin hankalaa.

Suomessa ollaan tultu pitkälle ajasta jolloin maatilalla asui suurperhe ja isovanhemmat kertoivat iltaisin lapsenlapsille tarinoita menneisyydestä takkatulen äärellä. Etäisyydet – niin henkiset kuin maantieteellisetkin – ovat kasvaneet.
 
Tämä ei tarkoita, että siteet olisivat heikkoja. Omat vanhemmat ovat tarjonneet jokaiselle paitsi elämän yleensä myös tukea, apua ja turvaa. Tällä ei ole sen vähäisempää merkitystä kuin ennenkään.
 
Syyt, miksi aikaa omien vanhempien kanssa ei vietetä niin paljon kuin haluttaisiin, ovat yleensä käytännöllisiä:
 
Ihmiset ovat muuttaneet. Siinä missä 1800-luvun suomalainen asui perhepiirissä usein koko ikänsä asuvat ihmiset nyt eri kaupungeissa eri puolella maata ja usean tie vie ulkomaille asti.
 
Työelämä on muuttunut. Työajat eivät monella enää ole säännöllisiä, eikä uraa tehdä yhdessä ja samassa työpaikassa läpi elämän. Työ tihkuu vapaa-aikaan.
 
Sekä vanhempien että lasten elämästä on tullut hajanaisempaa. On harrastuksia ja ystäväpiiriä, joille myös pitäisi riittää aikaa. Aikaa isovanhemmille on vaikeampi löytää.
 
Moni haluaa auttaa, mutta ei näe järkeä muusta elämästä luopumisessa. Vanhempia halutaan auttaa, mutta siihen ei pystytä itse taipumaan. Omaishoitajaksi ryhtyminen ei vain ole jokaiselle realistinen vaihtoehto.
 
Iäkkään toiveena on usein saada asua omassa tutussa kodissa mahdollisimman pitkään. Vaikka toimintakyky olisi kohtuullisen hyvä ja mieli terävä, voi hän kaivata apua joissain arjen askareissa. Siivoojan tai puutarhurin palvelut voivat auttaa joissain raskaammissa tehtävissä.
 
Maaseudulla ongelmina ovat lisäksi pitkät välimatkat ja yksinäisyys. Vanhus ei välttämättä kykene enää itse ajamaan autolla harrastuksiin, keskuksiin asioimaan ja ystäviä tapaamaan. Ajokortillinen avustaja voi helpottaa tilannetta suuresti.

“Antaa nuorten kyykkiä!”

Mitä siis perheellinen voi tehdä vanhempansa avuksi, jos ei voi itse olla läsnä?
Isää, äitiä tai miksei vaikka enoansakin voi auttaa löytämään matalan kynnyksen apua. Moni iäkkäämpi ei välttämättä osaa navigoida itse verkkosivuilla kuten Care.comissa etsimässä tukea kotiin, vaikka avulle olisikin ainakin satunnaista tarvetta.
 
ystävyysKommentoi tätä artikkelia
*

*