pimeä työ

Tämän takia pimeä työ on pahasta

Teetkö tai teetätkö töitä pimeästi, ilman työsopimusta ja maksamatta asiankuuluvia työnantajamaksuja tai veroja? Ei kannata. Lue artikkelistamme, miksi pimeää työtä ei kannata tehdä.

Harmaalla taloudella tarkoitetaan liiketoimintaa, josta ei suoriteta veroja tai muita lakisääteisiä maksuja. Osa harmaata taloutta on myös ns. pimeä työ, josta ei makseta veroja tai asiaankuuluvia työnantajamaksuja. Pimeää työtä tehdään paljon esimerkiksi rakennusalalla, hotelli- ja ravintola-alalla sekä kuljetusalalla. Pimeä työ on kuitenkin huono idea sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta.

Miksi harmaa talous houkuttaa?

Harmaa talous kukoistaa erityisesti matalapalkkaisilla aloilla. Alhainen tuntipalkka kulkee yleensä käsi kädessä työn vaativuustason kanssa, mutta toisaalta näillä aloilla kokonaispalkka ei välttämättä ole riittävä elämiseen, varsinkaan pääkaupunkiseudulla. Pimeä työ saattaakin tuntua houkuttelevalta vaihtoehdolta lisätulojen hankkimiseen muun työn tai opiskelun rinnalle.

Valitettavasti moni henkilö tekee pimeitä töitä ja nostaa samanaikaisesti työttömyysetuutta, opintotukea tai toimeentulotukea. Maksuhäiriöt ovat viime vuosina yleistyneet merkittävästi erityisesti nuortenkeskuudessa. Ulosottokierre ajaa helposti harmaan talouden piiriin. Jos laillisesti hankitusta palkasta ulosottoviranomainen vie merkittävän osan, ei pienellä palkalla työskentely kannata.

Työnantajaa pimeän työn teettäminen houkuttaa silloin, kun kyse on projektiluontoisesta tai muutaman kerran toistuvasta työstä, kuten keittiöremontista, hääpuvun ompelusta tai satunnaisista lastenhoidosta. Pimeää työtä teettävät eivät välttämättä ole oikeutettuja kotitalousvähennykseen tai kyseessä on niin suuri remontti, ettei kotitalousvähennyksestä olisi juurikaan hyötyä.

Valitettavasti monilla aloilla pimeän työn tekeminen on enemmän sääntö kuin poikkeus ja toimintatapa jatkuu luontevasti sukupolvelta toiselle. Viranomaisten mahdollisuudet puuttua yksittäisten henkilöiden toimiin ovat rajalliset, ja kiinnijäämisen riski saattaa tuntua pieneltä.

Pimeän työn huonot puolet

Työntekijän on syytä olla tietoinen, että pimeää työtä tehdessään hän syyllistyy rikokseen. Kun palkasta ei makseta lakisääteisiä työnantajamaksuja, kuten eläkevakuutusmaksuja, työnteko ei kerrytä eläkettä eikä työntekijää ole vakuutettu työajalla sattuvien tapaturmien varalle. Jos kirjallista työsopimusta ei ole, työntekijän asema ristiriitatilanteissa on heikko. Työajoista, palkasta ja muista yksityiskohdista kannattaakin ehdottomasti sopia kirjallisesti ennen työn alkua.

Pimeän työn tekemiseen ja teettämiseen liittyy usein myös muuta rikollisuutta. Työntekijän kannalta mahdollinen työturvallisuuden laiminlyönti ja vakuutuksen puuttuminen saattavat olla jopa kohtalokkaita rikkeitä. Harmaan talouden ylläpitämiseen osallistuva yritys saattaa myös ostaa, myydä tai itse käyttää pimeästi hankittuja palveluita tai tuotteita, joiden alkuperästä ei ole varmuutta. Yritys saattaa olla osa järjestäytynyttä talousrikollisuutta ja syyllistyä esimerkiksi rahanpesuun.

Myös työntekijä voi helposti syyllistyä rikokseen, kuten sosiaaliturvan väärinkäyttöön. Pimeät työt johtavat siis helposti ojasta allikkoon, vaikka ne vaikuttavatkin yksinkertaiselta ja jopa vaarattomilta keinolta tienata rahaa ilman vero- tai muita seuraamuksia.

Pimeän työn ilmiantaminen

Työn tekeminen pimeästi on melko yleistä myös lastenhoitoalalla. Yksityisen lastenhoitajan työ on usein epäsäännöllistä ja samalla lastenhoitajalla voi olla useita perheitä työnantajina. Vaikka käyttäisit lastenhoitajan palveluita vain satunnaisti ja muutaman tunnin kerrallaan, olet velvoitettu maksamaan hänen tekemästään työstä TyEL-eläkemaksun, mahdollisesti myös tapaturmavakuutuksen.

Jos perhe maksaa lastenhoitajalle vuodessa alle 1 500 euroa palkkaa, ei perheen tarvitse suorittaa palkasta ennakonpidätystä. Työtulojen ilmoittaminen ja ennakonpidätyksen suorittaminen jäävät tällöin työntekijän vastuulle, sillä hänelle palkat ovat veronalaista tuloa siinä missä muutkin tulot.

Jokainen voi omalla toiminnallaan osallistua harmaan talouden kitkemiseen. Työskenteletpä millä alalla tahansa, on lukuisia syitä jättää pimeät työt väliin. Jos epäilet jonkun yrityksen tai yksityishenkilön kiertävän veroja ja tukevan harmaata taloutta, voit kertoa epäilyistäsi nimettömänä verohallinnon internetsivuilla olevalla lomakkeella.

Care.com antaa mielellään lisää neuvoja verotukseen liittyen. Kysy lisää asiakaspalvelustamme.

Lue myös:

Miksi laillinen palkka on tärkeää?Kommentoi tätä artikkelia
*

*